IC Rahoitus
En banbrytare inom fakturafinansiering

Effektiv fakturafinansiering

Varför vänta 14, 21, 30 eller ända upp till 60 dagar att få betalt för räkningar ni sänt ut? Av oss får ni pengarna direkt så att de kan användas i ett mer produktivt syfte. 

Vi på IC Rahoitus koncentrerar oss enbart på fakturafinansiering, vi är professionella i vårt arbete, precis som ni i ert företag. Fakturafinansiering ger er en möjlighet att fokusera på det ni kan bäst, ingen tid slöses på indrivning eller att vänta på betalningar.  

IC Rahoitus är en flexibel partner och tillsammans med kunden hittar vi alltid den bästa möjliga lösningen. 

Kontaktformulär

Effektiv fakturafinansiering

10 fördelar med fakturafinansiering 

  1. Pengarna snabbt på kontot: Glöm onödig väntan på räkningar, med hjälp av fakturafinansiering betalas de direkt! Kapital frigörs på detta sätt och stöder tillväxten av företaget.
  2. Kassaström utan lån: Tack vare fakturafinansiering kan du göra investeringar utan att ta mer lån. Företagets säsongsvariationer jämnas ut och problemet med långa betalningstider elimineras. I fakturafinansiering fungerar fordringarna i praktiken som säkerhet för krediten, därför behövs ingen annan säkerhet. 
  3. Flexibla villkor: Inga långtida förpliktelser! Du väljer själv, vilka räkningar du vill finansiera via IC Rahoitus. En eller flera räkningar kan finansieras, helt enligt dina behov. 
  4. Förmånliga priser: Prisnivån för IC Rahoitus fakturafinansiering är ytterst konkurrenskraftig!
  5. Ta kontroll över ditt företags ekonomi: Företagets ekonomi får ett uppsving då finansieringsbolaget köper fordringarna. Traditionella finansieringskanaler passar bäst för stora företag, som har egendom som lämpar sig som säkerhet. Denna belastning undviks med hjälp av fakturafinansiering. 
  6. Lindra stressen! Variationer i kassaströmmen förekommer även i framgångsrika företag, då inkomster och utgifter tillfälligt inte möts eller betalningar fördröjs. Fakturafinansiering är då en effektiv lösning.
  7. Företaget kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet: Då man i företaget inte behöver tänka på att övervaka förfallodagar eller kassans tillräcklighet, kan fokus läggas på den egentliga affärsverksamheten. Fakturafinansiering gör företagets processer följdriktiga och friktionsfria.
  8. Fakturafinansiering stöder tillväxtföretag och jämnar ut säsongsrelaterade variationer: Med hjälp av fakturafinansiering utjämnas säsongsvariationer i affärsverksamheten.  Fakturafinansiering är speciellt fördelaktigt för tillväxtföretag, för vilka möjligheten till att göra snabba investeringar är viktig. 
  9. Spara tid och pengar: IC Rahoitus erbjuder snabbt och effektivt kredit gentemot fordringar. Med hjälp av fakturafinansiering kan företagets kassaström effektiveras märkbart. 
  10. Fakturafinansiering passar alla sorts företag - och är speciellt fördelaktigt för tillväxtföretag. Rätt använd försnabbar fakturafinansiering företagets kassaström och stöder affärsverksamhetens tillväxt.