Fakturafinansiering

Ta kontroll över ditt företags kassaström! 

I dagens läge använder företag världen över fakturafinansiering i sin dagliga verksamhet eftersom det möjliggör både en jämn och förutsägbar kassaström. Med hjälp av fakturafinansiering kan ett företag minimera administrationskostnaderna och minska kreditriskerna, och på detta sätt frigör företaget både tid och pengar för sin kärnverksamhet. 

  • Det dyraste sättet att finansiera fordringar är att använda företagets eget kapital. Det mest förmånliga sättet är att förhandla om betalningstiderna, men det är inte alltid möjligt eftersom köp- och försäljningstider kan vara långa (t.ex. inom produktion). Företaget saknar eventuellt också säkerhet, såsom lämpliga fastigheter eller inteckningar, som är en förutsättning för att få lån från banken.  
  • I konkurrenslägen kan ett företag vara tvungen att gå med på väldigt flexibla betalningstider, till och med upp till 120 dagar. En sådan situation kan leda till att företagets kassaström är fast i fordringarna och är därmed ineffektivt bundet kapital. Fakturor behöver också finansiering, så som vilket kapital som helst. Ett företags kassaström är av vital karaktär i dess dagliga verksamhet och speciellt viktig i tillväxtföretag. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att fakturafinansiering möjliggör finansiering för företaget, med enbart fordringarna som säkerhet, det vill säga godkända räkningar av produktens eller tjänstens köpare/beställare.