Slush är här igen!

05.12.2018


IC deltar idag i det årliga teknologi- och startup evenemanget Slush, som skapar en internationell stämning i  Helsingfors.

Världens ledande startup event Slush erbjuder i två dagars tid ett lysande program, fullspäckat med briljanta tal och intressanta människor. 

Helsingfors mässcentrum har än en gång förvandlats till en digital lekplats, med effektfull belysning, intressanta deltagare och nya innovationer.